Poniedziałek, 6 kwietnia 2020. Imieniny Ady, Celestyny, Ireneusza

Regulamin Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Mrągowa 2014

2015-01-26 12:00:00 (ost. akt: 2015-01-26 13:26:10)

Regulamin Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Mrągowa 2014

1.
Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu (zwanego dalej Plebiscytem) na Najpopularniejszego Sportowca Mrągowa w 2014 roku (zwanego dalej Laureatem).

2.
Organizatorem Plebiscytu jest redakcja tygodnika Kurier Mrągowski i portalu mragowo.wm.pl.

3.
Plebiscyt potrwa od dnia 28.01.2015 do 11.02.2015. Głosowanie sms-owe zakończy się 11.02.2015 roku o godz. 23.59.

4.
Zgłoszeń sportowców do Plebiscytu dokonały kluby i organizacje sportowe działające w Mrągowie. Laureatem Plebiscytu zostanie sportowiec wybrany z listy 29 kandydatów.

5.
W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

6.
Tytuł Najpopularniejszego Sportowca Mrągowa 2013 otrzyma sportowiec, który uzyska największą liczbę głosów po podliczeniu punktów z kuponów drukowanych w „Kurierze Mrągowskim” oraz głosów wysłanych za pomocą sms-ów.

7.
Głosowanie polega na wypełnieniu oryginalnego kuponu nazwiskami 3 sportowców z listy kandydatów i przesłaniu go do redakcji „Kuriera Mrągowskiego” (ul. Królewiecka 41/19A, 11-700 Mrągowo) lub dostarczeniu osobiście przed upływem terminu trwania Plebiscytu (najpóźniej do 11.02.2015 roku) lub na wysłaniu sms-a pod numer 71051 o treści km.ns.x, gdzie X to numer przypisany konkretnemu sportowcowi. Koszt jednego sms-a wynosi 1,23 zł brutto.

8.
Każdy sms na danego kandydata wart jest 10 punktów.

9.
Kupon ważny jest wówczas, kiedy:
jest wycięty z gazety (ksero nie będzie uznawane),
wypełnione są wszystkie pozycje,
jest podpisany imieniem, nazwiskiem i adresem głosującego.

10.
Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów na kuponach bądź za pomocą sms-ów.

11.
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem, a głosowanie sms poparte bilingiem.

12.
Protokół powinien zawierać:
datę rozpoczęcia i zakończenia czynności,
liczbę prawidłowo nadesłanych kuponów i głosów sms-owych,
liczbę kuponów i głosów sms-owych, które nie brały udziału w losowaniu z podaniem przyczyny,
liczbą głosów oddanych na poszczególnych kandydatów ze wskazaniem Laureata,
podpisy osób wykonujących czynność.

13.
Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się podczas V Gali Sportu, 13 lutego 2015 roku w sali widowiskowej CKiT. Wyniki zostaną opublikowane na łamach „Kuriera Mrągowskiego” oraz na stronach internetowych mragowo.wm.pl, mragowo.pl.

14.
Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:
Ewa Dolińska-Baczewska,
Paweł Krasowski,
Radosław Dąbrowski.

15.
Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych Organizatora w celu wyłonienia Laureata Plebiscytu.

16.
Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.

17.
Czytelnicy biorący udział w głosowaniu zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r., Nr 101, poz. 926) wyrażają dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu plebiscytowym oraz wyrażają zgodę na ujawnienie swoich danych na potrzeby Plebiscytu oraz mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

18.
Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

19.
Reklamacje zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

20.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności, jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

21.
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibach Organizatora oraz pod adresami internetowymi mragowo.wm.pl.

Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Zagraj w GRY.wm.pl

  • Goodgame Empire
  • Goodgame Big Farm
  • Goodgame Poker
  • Shadow Kings - The Dark Ages