Piątek, 22 marca 2019. Imieniny Bogusława, Jagody, Katarzyny

Gmina Mrągowo Beneficjentem Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020

2018-04-20 12:39:53 (ost. akt: 2018-04-20 13:29:43) Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: Gmina Mrągowo

W dniu 23 marca br. na zaproszenie Wójta Gminy Mrągowo Jerzego Krasińskiego odbyło się pierwsze spotkanie z przedstawicielami rosyjskich administracji z Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej celem zawiązania wspólnego partnerskiego działania w ramach „Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020” współfinansowanego przez Unię Europejską i Federację Rosyjską.

Celem partnerstwa jest wspólne pozyskanie dofinansowania dla realizowanych inwestycji w ramach 6 Celu tematycznego – Ochrona Środowiska, łagodzenie zmian klimatycznych i adaptacja, Priorytet 2 - Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym.
http://m.wm.pl/2018/04/orig/0000052399-img-0407-460396.jpg
Zaproszoną Administrację Okręgu Miejskiego Bagriatonowsk reprezentował Z-ca Szefa administracji Siergiej Wiktorowicz Rjabcew, Administrację Okręgu Miejskiego Ozersk reprezentowała Z-ca Szefa administracji Elena Wiktorowna Zajcewa, Administrację Okręgu Miejskiego Gusiew reprezentował Szef administracji - Ewgenij Ewgeniewicz Michajłow, natomiast Administrację Okręgu Miejskiego Prawdinsk reprezentował Pierwszy Z-ca Szefa administracji – Władimir Andrjejewicz Minasjan. Łącznie zaproszone administracje reprezentowało dwunastu przedstawicieli Federacji Rosyjskiej. Koordynację spotkania wspierał Prezes olsztyńskiej firmy EC Euro Consulting Zdzisław Ryszkowski.
http://m.wm.pl/2018/04/orig/0000052399-img-0098-460385.jpg
Inwestycją Gminy Mrągowo jest środowiskowy projekt z zakresu gospodarki ściekowej dotyczący budowy 11,6 km sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Muntowo oraz Popowo Salęckie, natomiast inwestycje po stronie Federacji Rosyjskiej dotyczą rekultywacji terenów zdegradowanych odpadami. Wszyscy Partnerzy po zaprezentowaniu swoich inwestycyjnych projektów wybrali Partnera wiodącego, którym została Gmina Mrągowo oraz podpisali stosowne porozumienia deklarujące współpracę w ramach „Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020”.
Rozpoczęta współpraca rozwinie wspólną międzynarodową wymianę doświadczeń nie tylko w dziedzinie ochrony środowiska ale również w sferach ochrony dziedzictwa kulturowego, sztuki, turystyki, sportu 
i rekreacji szczególnie wśród dzieci i młodzieży .
http://m.wm.pl/2018/04/orig/0000052399-img-0100-460387.jpg
Inwestycją Gminy Mrągowo jest BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO 
68 GOSPODARSTW 239 MIESZKAŃCÓW WSI MUNTOWO ORAZ WSI POPOWO SALĘCKIE. Miejscowości te położone są w środkowo-wschodniej części gminy Mrągowo nad jeziorem Salęt oraz jeziorem Juksty. Główna zabudowa zlokalizowana jest wzdłuż drogi krajowej Nr 59 z Mrągowa do Giżycka. Inwestycja przebiega przez teren Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Legińsko - Mrągowskich, jej realizacja nie stoi w sprzeczności z zakazami obowiązującymi na tej formie ochrony przyrody. Zadanie ujęte jest 
w „Strategii Wielkich Jezior Mazurskich 2020” oraz w „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Mrągowo do 2025 roku”. Inwestycja jest kontynuacją budowy 10,28 km kanalizacji sanitarnej 
z przyłączami dla 60 gospodarstw mieszkańców wsi Młynowo. Posiada opracowaną pełną dokumentację projektową zatwierdzoną pozwoleniami na budowę tj. Decyzją Starosty Mrągowskiego 
Nr312/2015 Mrg z dnia 02.09.2015r., Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr Mrw/092/17 z dnia 06.09.2017r. w sprawie skrzyżowań sieci kanalizacji sanitarnej z drogą krajową nr 59 oraz Decyzją Wójta Gminy Mrągowo Nr 2/2011 z dnia 08.03.2011r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.
http://m.wm.pl/2018/04/orig/0000052399-img-0105-460388.jpg
Celem inwestycji jest poprawa gospodarki ściekowej poprzez odprowadzenie zanieczyszczeń kolektorami sanitarnymi do docelowego odbiornika – oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi, tym samym likwidacja istniejących zbiorników na ścieki. Przepustowość oczyszczalni wystarcza na odbiór zakładanej Qśrd 31,0 m3/d ilości ścieków sanitarnych z realizowanej instalacji. Realizacja zadania zapewni poprawę i komfort jakości życia mieszkańców, a także umożliwi dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Użranki, Piotrówka oraz Zalec.

PARAMETRY TECHNICZNE:
1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PP,SN8, śr. 160-200mm — L=493 mb
2. Przyłącza kanalizacji grawitacyjnej PP,SN8 śr.160-200mm — L=937 mb
3. Kanalizacja sanitarna tłoczna PE 100, PN 10, śr 50-90mm — L=5.597 mb
RC+PE100RC, PN10 śr 110-140mm — L=4.147 mb
Przeciski sterowane PE100, PN 16, śr. 50-110mm — L=421 mb
----------------------------------------
ŁĄCZNIE — L =11.595 mb
4. Przepompownie lokalne ścieków - 3 kpl
5. Przepompownie przydomowe ścieków- 65 kpl

EFEKT EKOLOGICZNY — ochrona i poprawa czystości wód jezior i rzek, powstrzymanie degradacji środowiska poprzez likwidację przedostających się do gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych zanieczyszczeń z nieszczelnych zbiorników na ścieki.

WARTOŚĆ INWESTYCJI — 3.090.844 PLN / 734.219 EUR ( wg NBP na dz.13.03.2018r.),
w tym dofinansowanie z UE ok. 90% tj. 2.780.00 PLN
Budżet inwestycji zabezpiecza Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mrągowo zatwierdzona Uchwałą Rady Gminy Mrągowo
Nr XLIII/340/17 dnia 28 grudnia 2017r.
http://m.wm.pl/2018/04/orig/0000052399-img-0350-460395.jpg
PROJEKTY MIĘKKIE
1. Edukacja ekologiczna dla dzieci dotycząca poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego promująca czystość wód z udziałem Partnera :
- wspólne lekcje chemii i przyrody w Szkole Podstawowej w Szestnie gmina Mrągowo dla 40 uczniów + opiekunowie,
- zwiedzanie przez uczniów Oczyszczalni Ścieków w Polskiej Wsi gmina Mrągowo,
- zwiedzanie Gminnego Wysypiska Odpadów Stałych / Stacji Przeładunkowej w Polskiej Wsi gmina Mrągowo.
2. Wyposażenie szkół podstawowych w materiały dydaktyczne na zajęcia lekcyjne z przedmiotu chemii – laboratoria badające czystość wody, tablice multimedialne.
http://m.wm.pl/2018/04/orig/0000052399-img-0325-460394.jpg
Polub nas na Facebooku:

Zagraj w GRY.wm.pl

  • Goodgame Empire
  • Goodgame Big Farm
  • Goodgame Poker
  • Shadow Kings - The Dark Ages