Wtorek, 26 stycznia 2021. Imieniny Lutosława, Normy, Pauliny

Podziel się:

Podziel się:

Menel pozwał mrągowską celebrytkę za swój wizerunek na Facebook'u

Tuż po Świętach Wielkanocnych do Sądu Rejonowego w Mrągowie wpłynął pozew dotyczący naruszenia dóbr osobistych przez celebrytkę mrągowską poprzez użycie wizerunku mieszkańca Mrągowa, przedstawienie go jako menela oraz zboczeńca napadającego kobiety i osobę poszukiwaną przez policję oraz udostępnienie na portalu Facebook . Wcześniej żądał on usunięcia naruszenia ta zaś z pozwem poszła na policje twierdząc że żąda on od niej okupu.

Wizerunek stanowi dobro osobiste podlegające ochronie prawnej. Posłużenie się nimi za zgodą tych osób nie będzie naruszeniem prawa, natomiast – bez takiej zgody, może prowadzić do określonych konsekwencji prawnych. Nie ma znaczenia czy dotyczy osoby bogatej czy biednej.

Przede wszystkim osoba, której wizerunek bezprawnie rozpowszechniano może domagać się zaniechania naruszeń. Jeżeli jej zdjęcia pojawiły się w tym w Internecie, osoby odpowiedzialne za emisję będą musiały zaprzestać pokazywania swojego dzieła. Poza tym poszkodowanemu przysługuje żądanie usunięcia skutków naruszeń. Może się to odbyć przez złożenie oświadczenia o odpowiedniej treści i formie, np. zamieszczenie przeprosin na łamach poczytnej gazety.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych przewiduje także zadośćuczynienie w formie pieniężnej. Uzależnia to jednak od zawinionego działania osoby, która bezprawnie rozpowszechniała wizerunek. Od powyższego warunku zależy, czy sąd przyzna odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.
Na żądanie osoby pokrzywdzonej, sąd może zobowiązać również sprawcę naruszeń do uiszczenie odpowiedniej sumy pieniężnej na określony przez poszkodowanego cel społeczny.
Poza samym faktem rozpowszechniania wizerunku należy zwrócić uwagę na kontekst, w jakim został umiejscowiony. Wprawdzie osoba przedstawiona może wyrazić zgodę na udostępnienie swojej postaci, jednak może zostać w niej pokazana w sposób dyskryminujący, poniżający, obraźliwy. Takie zachowanie stanowi naruszenie dóbr osobistych, w opisanej sytuacji – czci i dobrego imienia. Zgoda bowiem nie dotyczy samej tylko możliwości rozpowszechniania wizerunku, lecz także sposobu jego rozpowszechniania.

Mrągowska celebrytka wykonała dzieło - List gończy - użyła zdjęcia "mrągowskiego menela" nawet go nie znając, przedstawiła go z butelka piwa, w świetle wzbogacając treść o zboczeńca napadającego na kobiety poszukiwanego przez policję i udostępniła go na swoim portalu Facebook
Niestety wszelkie uwagi oraz rady przedstawiane przez komentujących posty nic nie dały. Nadal rozpowszechnia wizerunek łamiąc przy okazji prawo. Gdy otrzymała wzór pozwu treść zamieściła na swoim portalu nie zamazywając danych Również udała się do komisariatu celem złożenia zawiadomienia o żądania okupu co było kuriozum dla śledczych.

Czas pokarze jak potoczą się losy naruszycielki.
Ruch Oburzonych stoi na stanowisku że każdy zasługuje na ochronę nawet ten z marginesu społecznego i nie ma znaczenia kto narusza te dobra. Prawo jest dla wszystkich jednakowe.
Artykuł został umieszczony przez naszego użytkownika na jego profilu: Zdzishard Bajkowski
Oceń artykuł:

(0)