Poniedziałek, 6 lipca 2020. Imieniny Dominiki, Jaropełka, Łucji

Podziel się:

Podziel się:

KOCHAJCIE ZWIERZĘTA!!!

Ludzi można podzielić na dwie kategorie. Tych, co kochają zwierzęta i tych, którzy przypominają sobie, co to jest miłość do zwierząt. Innych wśród ludzi nie ma.

Zwierzęta są istotami żyjącymi, tak jak my. Tak jak my są istotami myślącymi i czującymi. Są naszymi przyjaciółmi. Towarzyszą nam w naszym życiu. Są po to, abyśmy je kochali, troszczyli się o nie, opiekowali się nimi.

Żadne zwierzę nie jest własnością człowieka. Zwierzę nie jest rzeczą, którą można sprzedawać i kupować. Bo przyjaciela nie kupuje się i nie sprzedaje.

Zwierzęta ze swojej natury są istotami stworzonymi do życia na wolności. Wystarczy je wnikliwie obserwować, a można nauczyć się od nich miłości, wolności (ptaki), przyjaźni, wierności i bezinteresowności (psy), szacunku i tolerancji. Zwierzęta nie walczą między sobą z powodu różnicy poglądów, tak jak czynią to ludzie. Od zwierząt możemy nauczyć się współpracy i współdziałania. One żyją w grupach i pomagają sobie wzajemnie (mrówki, pszczoły, delfiny, ptaki).

Ten, kto kocha zwierzęta:

nie zabija ich,
nie zjada ciał zabitych zwierząt (nazywanych mięsem lub wędliną),
nie łowi ryb i nie zjada ich ciał (również karpia na wigilię),
nie akceptuje polowań na zwierzęta w lasach i na łąkach,
nie ubiera się w skóry, zdarte z ciał zabitych lub żywych zwierząt (futra, kożuchy, itp.),
nie zgadza się na sztuczne rozmnażanie zwierząt (np. inseminacja krów) w celu zjadania ciał ich dzieci (cielęcina, kurczaki, itp.) przez ludzi,
nie przyczynia się do ich cierpienia (psychiczne znęcanie się, bicie, głodzenie, itp.),
nie uczestniczy w widowiskach z udziałem zwierząt:
- walkach człowieka ze zwierzęciem – corrida, itp.,
- walkach zwierząt między sobą – walki kogutów, walki psów, itp.,
- rywalizacji z udziałem zwierząt – wyścigi konne, wyścigi psów na torze, wyścigi psich zaprzęgów, wystawy psów rasowych itp.,
- przedstawieniach ,,rozrywkowych” z udziałem zwierząt – cyrki, rodeo itp.,
nie odwiedza więzień dla zwierząt nazywanych ogrodami zoologicznymi,
nie więzi zwierząt w klatkach, akwariach i terrariach,
nie trzyma zwierząt na uwięzi,
nie kupuje i nie sprzedaje zwierząt w sklepach zoologicznych i w sklepach rybnych,
nie czerpie zysków z wykorzystywania zwierząt,
nie zgadza się na przeprowadzanie na ich ciałach eksperymentów genetycznych i medycznych,
nie zgadza się na testowanie kosmetyków i leków na ciałach zwierząt i nie kupuje takich produktów,
nie dokonuje wiwisekcji (operacja na ciele żywego zwierzęcia w celach doświadczalnych),
nie dokarmia wiosną, latem i jesienią pokarmem dla ludzi zwierząt – zwłaszcza kaczek i łabędzi (oduczone samodzielnego zdobywania pokarmu nie odlatują do ciepłych krajów i giną zamarznięte w lodzie),

nie akceptuje przymusowego przesiedlania zwierząt na inne tereny,
nie podejmuje pracy tam, gdzie krzywdzi się zwierzęta, zabija, handluje nimi lub wyrobami wykonanymi z ich ciał,
nie stosuje sztucznych preparatów przy leczeniu zwierząt,
nie wypala wiosną traw, ponieważ w ogniu giną małe zwierzęta, które nie mogą uciec,
nie zabija owadów – motyli, much, komarów, mrówek itp.,
nie zbiera ślimaków i nie sprzedaje ich w punktach skupu,
nie niszczy i nie zjada zarodków życia – jajek, ikry itp.,
nie zastawia potrzasków i nie wykłada trutek na zwierzęta – myszy, szczury, krety, itp.,
nie niszczy gniazd: ptaków, os, pszczół, chrabąszczy, szerszeni itp.,
nie zapobiega w sposób sztuczny rozmnażaniu się zwierząt (kastracja i sterylizacja),
nie kradnie zwierzętom zapasów żywności na zimę (np. miodu pszczołom).
nie hałasuje, płosząc tym zwierzęta,
nie zagradza zwierzętom ich dróg przemieszczania się na inne tereny i do wody,
nie uzależnia zwierząt od siebie,
nie zatruwa powietrza, wody i gleby, ponieważ to jest powodem chorób i śmierci zwierząt.

Bywa tak, że opiekunowie traktują zwierzęta jak zabawki. Biorą je do domu, bo akurat jest taka moda na jakiś gatunek zwierząt. Potem szpanują przed znajomymi. Bywa i tak, że opiekunowie wyrzucają ,,na ulicę” zwierzę gdy opiekun znudził się. Bywa też i tak, że zwierzę źle traktowane ucieka od swojego opiekuna. Zobacz co ludzie wyprawiają ze zwierzętami.

To zestawienie pokazuje, jak ludzie potrafią być okrutni wobec zwierząt. Tak postępują ludzie, którzy kierują się strachem w swoim życiu.

Środowisko naturalne jest już tak zanieczyszczone, że zwierzęta tracą instynkt samozachowawczy. Ptaki tracą orientację w terenie i nie odlatują do ciepłych krajów, a wiosną nie mogą tu powrócić (np. Bociany). Wiele zwierząt popełnia zbiorowe samobójstwo (delfiny i orki), ponieważ nie chcą już żyć na tak zatrutej planecie.

Wystarczy powstrzymać się od czynienia ,,zła”, a ,,dobro” pojawi się samoczynnie. Czyż to nie wspaniałe?! Zauważ, że ci, którzy powstrzymują się od czynienia ,,zła” zwierzętom, powstrzymują się jednocześnie od wyrządzania ,,zła” sobie, innym ludziom i Ziemi. Zauważ, jak wszystko jest ze sobą powiązane, jak wszystko nawzajem na siebie oddziałuje.

Zauważ istnienie współzależności:

niszcząc środowisko naturalne, niszczę siebie.
chroniąc środowisko naturalne, chronię siebie.

Ci, którzy kochają zwierzęta, kochają wszystkich ludzi. Kochają wszystko, co istnieje we wszechświecie. Bo tego oddzielić się nie da. Bo miłość jest niepodzielna. Bo miłość jest jednością.

Przestańmy ingerować w świat zwierząt!!!

Pomoc zwierzętom jest uzasadniona tylko w sytuacjach nadzwyczajnych, np. w przypadku klęski żywiołowej, ratowania gatunku zagrożonego wyginięciem, złamania nogi lub skrzydła, śmierci matki, gdy małe zwierzę nie potrafi jeszcze samodzielnie zdobywać pożywienia. Uzależnianie zwierząt od ludzi nie jest przejawem miłości do nich. Zwierzętom należy pomagać w taki sposób, aby nie zatraciły instynktu samozachowawczego i samodzielności bytowania.

Ten, kto kocha zwierzęta, nie pozostaje bierny wobec cierpienia i zabijania zwierząt. Aktywnie włącza się do ruchu obrońców praw zwierząt. Bo miłość do zwierząt okazuje się czynami. Bo miłość do zwierząt to bezinteresowne czynienie ,,dobra”. A razem można zdziałać więcej.

Ci, którzy kochacie zwierzęta, jednoczcie się!!!

Miłość do zwierząt to współpraca i współdziałanie ludzi na rzecz dobra zwierząt. Nasz stosunek do zwierząt jest miarą naszego człowieczeństwa. Ci, co nie zjadają ciał zwierząt, wyszli już z epoki kanibalizmu. Oni odnaleźli już w sobie i w innych piękno. Potrafią dostrzec piękno we wszystkim, co żyje i nie niszczą tego.

Ludzie i zwierzęta mają takie same prawo do życia i podlegają tym samym prawom natury. Są częścią jednej całości.

Ludzie i zwierzęta są sobie równi!!!
Nie krzywdź!!!
Nie zgadzaj się, aby inni krzywdzili dla ciebie!!!
Nie zabijaj!!!
Nie zgadzaj się, aby inni zabijali dla ciebie!!!

Przyjaciel nie zjada ciała swojego przyjaciela. Zwierzęta mają prawo umierać w sposób naturalny. Otwórz swoje serce dla zwierząt. Okaż im współczucie. W ten sposób zrobisz coś dobrego dla siebie i dla Ziemi. Okazana miłość powróci do ciebie ze zdwojoną siłą.

Powróćmy do życia w harmonii ze zwierzętami i całą przyrodą!!!

Ten, kto kocha zwierzęta, pozwala im żyć na wolności w ich naturalnych warunkach. Bo miłość to dawanie wolności wyboru innej istocie. To respektowanie wolnej woli innej istoty. Upomnij się o prawo do życia i prawo do wolności dla zwierząt.

Wolność dla zwierząt!!!

Zwierzę obdarzone miłością przez swojego opiekuna lub innych ludzi odwzajemnia się tym samym. Żadne zwierzę nie skrzywdzi człowieka kochającego zwierzęta.

Kochajcie zwierzęta!!!


myślę i czuję, a więc istnieję.

radek
Artykuł został umieszczony przez naszego użytkownika na jego profilu: zenon ryszard kakowski
Oceń artykuł:

(0)