Niedziela, 9 sierpnia 2020. Imieniny Klary, Romana, Rozyny

Podziel się:

Podziel się:

PRZYCZYNA POWODZI, CZYLI O OCIEPLENIU KLIMATU

OSTRZEŻENIE DLA OSÓB MIESZKAJĄCYCH BLISKO ZBIORNIKÓW WODNYCH. Jedyne rozsądne rozwiązanie dla ludzi mieszkających blisko dużych zbiorników wodnych i na terenach nisko położonych, to zabrać co się da i osiedlić się na terenach oddalonych od zbiorników wodnych i wyżej położonych.

Drzewa, dwutlenek węgla, tlen

Ziemianie prowadząc działalność gospodarczą emitują do powietrza dym (mieszankę gazów, pyłów i aerozoli), a przede wszystkim dwutlenek węgla (CO2). Drzewa natomiast wchłaniają dwutlenek węgla z atmosfery. Rozkładają dwutlenek węgla na węgiel i tlen (oddzielają węgiel od tlenu). Węgiel pozostawiają sobie. Budują z cząsteczek węgla tego gazu węglowodany. Mówiąc inaczej rozrastają się dzięki niemu.

Niemal wszystko co składa się na roślinę – korzenie, łodygi, liście, owoce i nasiona, które drzewo rodzi, to węglowodany. Jednocześnie rośliny, a szczególnie drzewa wytwarzają tlen. A cząsteczki tlenu uwalniane są do atmosfery. Cząsteczki tlenu stanowią "wydaliny" drzewa. Zjawisko to botanicy nazywają asymilacją dwutlenku węgla. Zjawisko asymilacji dokonuje się poprzez liście i igły. To liści i igły są ,,wychwytywaczami" CO2 z powietrza. To one spełniają rolę ,,filtra" oczyszczającego powietrze. Dlatego tak ważne są liście i igły drzew.

Gdzie jest najczystsze powietrze? Gdzie jest najwięcej tlenu w powietrzu? Oczywiście w lesie. Kiedy powietrze jest najbardziej zanieczyszczone? Oczywiście zimą, gdy drzewa są w stanie spoczynku i nie ma na nich liści. A jednocześnie emisja gazów cieplarnianych (dymu) jest największa (wzmożona produkcja energii cieplnej i większe zużycie energii elektrycznej). Ci, co mają w domu dużo kwiatów w doniczkach, dobrze wiedzą, co to znaczy czyste powietrze w domu.

A zatem, drzewa to planetarny ,,filtr" oczyszczający powietrze z dwutlenku węgla, a jednocześnie ,,fabryka" tlenu dla wszystkich form życia na Ziemi. Z kolei ludziom i zwierzętom tlen potrzeby jest do oddychania. Bez drzew, które przetwarzają tak rozpowszechniony w atmosferze dwutlenek węgla na tlen, zwierzęta i ludzie na planecie Ziemia nie mogliby przetrwać. Ludzie i zwierzęta natomiast wydychają (wydalają) dwutlenek węgla, który jest potrzebny roślinom, w tym drzewom.

Czy dostrzegasz tu symbiozę pomiędzy ludźmi, zwierzętami i drzewami, która utrzymywała stan równowagi na planecie Ziemia? Ale stan równowagi na planecie Ziemia już od dawna nie istnieje, ponieważ w ostatnich 200 latach Ziemian bardzo dużo przybyło, a drzew bardzo dużo ubyło na planecie Ziemia.

Naukowcy stwierdzili, że ilość dwutlenku węgla w powietrzu szybko wzrasta. Skoro wzrasta ilość dwutlenku węgla w powietrzu, znaczy to, że drzewa nie są w stanie wchłonąć tak dużej ilości dwutlenku węgla. Znaczy to, że drzew jest za mało w stosunku do emisji CO2 lub odwracając sytuację, że emisja CO2 jest za duża w stosunku do ilości drzew na planecie Ziemia. A zatem to rośliny, a szczególnie drzewa są naszymi sprzymierzeńcami - oczyszczają powietrze i w ten sposób powstrzymują ocieplenie klimatu.

Gdzie jest najbardziej zanieczyszczone powietrze? W pobliżu dużych źródeł emisji dymu. W okolicy niektórych kominów stężenie dymu jest tak duże, że nie jest w stanie tam rosnąć żadne drzewo. Stoją tam tylko kikuty martwych drzew przypominające cmentarne krzyże.

Ziemianie od lat wycinają ogromne ilości drzew aby wyprodukować więcej wyrobów z papieru, powiększyć obszar ziemi uprawnej do produkcji pasz dla zwierząt, wyprodukować więcej mebli czy wybudować więcej dróg i więcej parkingów dla samochodów.

Ziemianie wytwarzają ogromne ilości produktów zużywając przy produkcji tych towarów ogromne ilości surowców pobieranych z planety Ziemia. Ludzkość marnotrawi te surowce, ponieważ prawie wszystkie produkty później wyrzuca jako śmieci, niszcząc przy produkcji tych towarów planetę Ziemia i wszystkie żyjące istoty, które ją zamieszkują.

Jeżeli chcesz zobaczyć jak wygląda największy niszczyciel planety Ziemia, to spójrz w lustro.

Jak ocieplamy klimat?

Jaki jest związek emisji dymu (gazów, pyłów i aerozoli) do powietrza oraz wycinania drzew i zdrowych gałęzi z ociepleniem klimatu? Emisja dymu oraz wycinanie drzew i zdrowych gałęzi powodują zmianę składu powietrza. W powietrzu zwiększa się ilość dymu (gazów, pyłów i aerozoli), czyli gazów cieplarnianych, a zmniejsza się ilość tlenu. Zawiesina dymu (gazów, pyłów i aerozoli), czyli gazów cieplarnianych unosi się w powietrzu i otacza cała planetę Ziemia. Ta warstwa dymu, czyli gazów cieplarnianych, co roku jest coraz większa i coraz gęstsza.

Kiedyś naturalnym zjawiskiem na planecie Ziemia było, że Słońce emitowało energię słoneczną, która docierała do planety Ziemia. Część tej energii słonecznej była wchłaniana przez Ziemię i jej mieszkańców (rośliny, zwierzęta i ludzi), a pozostała część odbijała się od Ziemi i mknęła dalej w kosmos. Bez energii cieplnej słonecznej i światła słonecznego życie na planecie Ziemia byłoby niemożliwe.

Teraz promienie słoneczne przebijają się przez ten ,,kokon” dymu, czyli związków chemicznych jakie umieściliśmy dookoła naszej planety i docierają do Ziemi. Ale ta część energii słonecznej, która kiedyś odbijała się od Ziemi, teraz jest za słaba, aby ponownie przeniknąć przez ,,kokon” dymu (gazów, pyłów i aerozoli) i polecieć w kosmos. Pozostaje w pobliżu Ziemi i w ten sposób powoduje podgrzewanie powietrza, wody i gleby. Im wyższa temperatura powietrza, wody i gleby, tym więcej powstaje pary wodnej. A para wodna to główny składnik gazów cieplarnianych. Im więcej pary wodnej, tym wyższa temperatura. I tak spirala podgrzewania planety Ziemia rozkręca się. Tak właśnie klimat ociepla się. To zjawisko powszechnie jest nazywane ocieplaniem klimatu, globalnym ociepleniem, efektem cieplarnianym lub efektem szklarniowym.

Dlaczego efektem szklarniowym? Ciepło i światło słoneczne przedostaje się przez szyby (szkło) do szklarni i przenika do jej wnętrza, ale już nie wydostaje się na zewnątrz (pozostaje pod szybami). I właśnie dlatego w szklarni jest tak ciepło. Na tej właśnie zasadzie działa szklarnia.

Planeta Ziemia jest teraz taką ,,gigantyczną szklarnią” gdzie role szyby (szkła) spełniają gazy cieplarniane (dym), które umieściliśmy dookoła naszej planety i w ten sposób systematycznie podgrzewamy powietrze, wodę, glebę, rośliny, zwierzęta i samych siebie. Planeta Ziemia jest taką ,,gigantyczną szklarnią” bez możliwości wentylacji (w przeciwieństwie do szklarni), ponieważ na razie nikt jeszcze nie wymyślił metody jak zneutralizować te gazy cieplarniane (dym). Jak oddzielić (uwolnić) w atmosferze tlen z pary wodnej, tlenków węgla, tlenków siarki, tlenków azotu.

Na razie Ziemianom znany jest tylko jeden naturalny sposób neutralizacji dwutlenku węgla. Dwutlenek węgla asymilują rośliny, a szczególnie fitoplankton i drzewa, ale ludzkość niszczy fitoplankton, wycina drzewa i w ten sposób ,,podcina gałąź na której siedzi”. I dlatego ubytek fitoplanktonu oraz zerwanie nawet jednego listka na drzewie czy źdźbła trawy, to przyspieszenie ocieplenia klimatu przez Ziemian.

Skutki ocieplenia klimatu

Wzrastająca temperatura powietrza, wody i gleby powoduje topnienie lodowców. Systematycznie podnosi się więc poziom wody w oceanach i morzach. Grozi to zalaniem terenów przybrzeżnych nisko położonych. Na niektórych obszarach Ziemi już to nastąpiło.

Wyższa temperatura powietrza powoduje wzrost parowania wody, tworzenia się chmur, czyli skondensowanej pary wodnej na planecie Ziemia, a następnie skraplanie się pary wodnej i wzrost opadów atmosferycznych (deszczu, śniegu, gradu). Mamy więc coraz częściej i coraz większe burze wywołane przez zwiększenie się stopnia wilgotności atmosfery, ulewy i opady powodujące powodzie, podtopienia, osuwanie się błota (lawiny błotne) przy topniejących lodowcach lub po ulewach. Powodzie i lawiny błotne zabijają (pozbawiają ciał) ludzi, zwierzęta i rośliny (również drzewa).

Wzrost temperatury powoduję wzrost poziomu wody w niektórych rzekach i jeziorach, a w innych rejonach ziemi wysychają jeziora i rzeki.

Przesuwają się strefy klimatyczne. Obserwujemy obfite opady śniegu i mrozy na obszarach Ziemi, na których takie zjawiska dotychczas nie występowały. Powodują one ofiary śmiertelne (utratę ciał) ludzi i zwierząt.

Wzrost temperatury wywołuje upały, susze, zmniejszenie plonów, zniszczenie upraw rolniczych, wyjałowienie gleby, zmniejsza się dostępność ludzi i zwierząt do wody pitnej, co w efekcie powoduje głód. Powoduje utratę ciał przez dusze ludzkie, zwierzęce i roślinne.

Pojawiło się nowe zjawisko - huśtawka pogodowa. Na tym samym terenie w jednym roku pojawiają się gigantyczne upały latem, a w następnym roku gigantyczne powodzie. W jednym roku zimą występują duże mrozy, a w następnym roku brak mrozu.

Wyższa temperatura powoduje gwałtowne przemieszczenie się ogromnych mas powietrza. Mamy więc zwiększenie siły i częstotliwości występowania silnych wiatrów (tsunami, cyklonów, tornad, tajfunów, orkanów i huraganów). Silne wiatry zabijają (pozbawiają ciał) ludzi i zwierzęta, niszczą budynki mieszkalne. Fale upałów w Europie w 2003 roku zabiły ok. 70 tys. Ziemian. W grudniu 2004 roku tsunami zabiło (pozbawiło ciał) prawie 300 000 dusz w rejonie południowo-wschodniej Azji.

Gwałtowne uderzenia wody i wiatru powodują katastrofy morskie, lotnicze, drogowe, kolejowe, zniszczenie dróg, lotnisk, torów kolejowych, zniszczenie sieci elektrycznej, sieci ciepłowniczej, wodociągów, gazociągów, itd. Powoduje to paraliż systemu komunikacyjnego, zaopatrzenia w energię, w żywność, wywołują epidemie. Ziemianie tracą swoje dotychczasowe źródło utrzymania np. z turystyki.

Pojawiła się nowa kategoria uchodźców – uchodźcy klimatyczni. Ziemianie uciekają z rejonów planety Ziemia, gdzie żywioły objawiają swoją siłę często i intensywnie.

Oto ekosystemy, na które najbardziej wpłyną postępujące zmiany klimatyczne: rafy koralowe, obszary lodowe, tundra, lasy strefy umiarkowanej, góry, obszary śródziemnomorskie, tereny depresyjne, słone bagniska.

Wymiera wiele gatunków zwierząt i roślin. Skutkiem ocieplenia klimatu jest również nadmierny przyrost naturalny małych zwierząt uznawanych za szkodniki, które niszczą lasy.

Silne wiatry wyrywają z korzeniami lub łamią coraz więcej drzew. Już teraz w wyniku ocieplenia klimatu na niektórych obszarach Ziemi występuje zjawisko pustynnienia. W wyniku wysokiej temperatury i braku wilgoci wysychają wszystkie rośliny, w tym drzewa. Jeżeli dodamy do tego ogromne pożary lasów, to mamy obraz zniszczeń jakich dokonujemy my - Ziemianie na naszej planecie.

Straty materialne (pogorszenie warunków materialnych życia Ziemian) oraz liczba ofiar tych kataklizmów wywołanych przez ocieplenie klimatu wciąż rośnie.

Powodzie w Polsce

Polski Rząd od lat blokuje działania zmierzające do redukcji gazów cieplarnianych. Czego od dawna domagają się naukowcy i ekolodzy. To przecież nie kto inny jak Donald Tusk przed szczytem klimatycznym ONZ w Kopenhadze w grudniu ubiegłym roku ,,skrzyknął” wszystkich przeciwników redukcji gazów cieplarnianych w Europie. Doprowadzili oni do zablokowania podpisania nowej międzynarodowej umowy dotyczącej redukcji gazów cieplarnianych. Teraz mamy skutki nadmiernej emisji gazów cieplarnianych w postaci powodzi w Polsce. Czy politycy wyciągną wreszcie wnioski z tych powodzi i przyjmą do wiadomości, że powodzie są skutkiem emisji gazów cieplarnianych i zaczną coś wreszcie robić aby ograniczyć ilość emitowanych gazów cieplarnianych? Ja w to nie wierzę.

Przyczyną obecnych powodzi w Polsce jest emisja gazów cieplarnianych przez ludzi. To powoduje ocieplenie klimatu. Przy wyższej temperaturze powietrza i wody na planecie Ziemia następuje szybsze topnienie lodowców i większe parowanie wody. Następnie para wodna tworzy chmury. Chmury to przecież skondensowana para wodna. Następnie ta para wodna skrapla się i opada na Ziemię jako np. opady deszczu. Zatem im wyższa temperatura powietrza i wody tym więcej będzie opadów deszczu i tym częstsze i większe powodzie.

W najbliższych latach na planecie Ziemia będzie w szybkim tempie przybywało wody na skutek ocieplenia klimatu. Odbudowa zniszczonych i budowanie jakichkolwiek nowych budowli hydrotechnicznych nie ma sensu. Odbudowa zniszczonych domów i infrastruktury technicznej też nie ma sensu. Wszystko to będzie stratą pieniędzy i wysiłku ludzi. Ilość wody na planecie Ziemia w najbliższej przyszłości będzie tak duża, że woda zniszczy wszystkie budowle hydrotechniczne, wszystkie domy i infrastrukturę techniczna znajdującą się w pobliżu dużych zbiorników wodnych na terenach nisko położonych.

Jedyne rozsądne rozwiązanie dla ludzi mieszkających blisko dużych zbiorników wodnych i na terenach nisko położonych, to zabrać co się da i osiedlić się na terenach oddalonych od zbiorników wodnych i wyżej położonych.

Więcej wiedzy o przyczynach ocieplenia klimatu, skutkach ocieplania klimatu przez ludzi i prognozach na przyszłość dotyczących ocieplania klimatu znajdziesz w tekście

OD BOGA LIST DO ZIEMIAN.

http://mragowo.wm.pl/profil/radek/1977,LIST-DO-ZIEMIAN.html

O tym jak możesz przyczynić się do powstrzymania ocieplania klimatu przez ludzi na naszej planecie przeczytaj w artykule

EKOLOGIA NA CO DZIEŃ, CZYLI MIŁOŚĆ DO ZIEMI.

http://mragowo.wm.pl/profil/radek/2115,EKOLOGIA-NA-CO-DZIEN-CZYLI-MILOSC-DO-ZIEMI.html


myślę i czuję, a więc istnieję.

radek
Artykuł został umieszczony przez naszego użytkownika na jego profilu: zenon ryszard kakowski
Oceń artykuł:

(0)