Czwartek, 17 października 2019. Imieniny Antonii, Ignacego, Wiktora

Podziel się:

Podziel się:

TYPY SAMORZĄDU

grupy ludzi mogą tworzyć samorząd terytorialny, samorząd pracowniczy, samorząd szkolny, samorząd mieszkaniowy, samorząd zawodowy i inne.

zróżnicowanie społeczeństwa stwarza możliwość powstawanie wielu typów samorządów. pomimo wspólnych cech różni je odmienność zadań, zakres działania, oraz specyfika warunków działania. przedmiot działania samorządu może być różnie określony dla różnych typów samorządu, a uwarunkowany jest przez charakter grupy, która tworzy samorząd. grupy ludzi mogą tworzyć samorząd terytorialny, samorząd pracowniczy, samorząd szkolny, samorząd mieszkaniowy, samorząd zawodowy i inne.

samorząd terytorialny mogą tworzyć osoby zamieszkałe na obszarze określonej jednostki podziału terytorialnego. członkostwo w samorządzie terytorialnym wynika z faktu zamieszkiwania w określonym miejscu na określonym terenie. mieszkańcy miast mogą tworzyć samorząd mieszkańców miasta. mniejszą jednostką samorządu terytorialnego (mieszkańców miasta) może być samorząd dzielnicy lub osiedla. mieszkańcy wsi mogą tworzyć samorząd mieszkańców wsi, czyli sołectwa lub samorząd grupy wsi, czyli gminy. przedmiotem działalności samorządu terytorialnego są wszystkie sprawy mające wpływ na warunki życia na określonym terenie, np. pomoc socjalna, mieszkania komunalne, profilaktyka zdrowotna, ochrona środowiska, zagospodarowanie odpadów komunalnych, oświata, kultura, drogi, place, parki zieleni, trawniki i kwietniki, chodniki, oświetlenie uliczne, wodociągi i kanalizacja, wytwarzanie energii cieplnej do ogrzewania mieszkań, cmentarze, planowanie przestrzenne, geodezja, gospodarka nieruchomościami, budownictwo, inwestycje.

samorząd pracownicy mogą tworzyć wszyscy pracownicy przedsiębiorstwa produkcyjnego (przemysłowego i rolnego), handlowego i usługowego. samorząd pracowniczy zarządza przedsiębiorstwem samorządowym.

samorząd szkolny mogą tworzyć wszyscy pracownicy i uczniowie szkoły. mniejszą jednostką samorządu szkolnego może być samorząd uczniowski. odmianą samorządu szkolnego może być samorząd akademicki, który tworzą pracownicy uczelni wyższej i studenci. mniejszą jednostką samorządu akademickiego może być samorząd studencki. odmianą samorządu szkolnego może być samorząd żłobka i przedszkola, który tworzą pracownicy i rodzice dzieci. przedmiotem działalności samorządu szkolnego mogą być wszystkie sprawy związane z edukacja dzieci lub studentów.

samorząd mieszkaniowy może tworzyć grupa osób mieszkających w jednym mieszkaniu, wszyscy mieszkańcy budynku mieszkalnego lub grupy budynków mieszkalnych. przedmiotem działalności takiego samorządu są wszystkie sprawy związane z zamieszkiwaniem w mieszkaniu, w budynku lub w grupie budynków.

samorząd zawodowy mogą tworzyć wszystkie osoby wykonujące ten sam lub pokrewny zawód, np. samorząd adwokacki, samorząd lekarski, samorząd rolniczy, samorząd rzemieślniczy. przedmiotem działanie samorządu zawodowego jest stwarzanie optymalnych warunków do wykonywania zawodu zrzeszonych osób.


myślę i czuję, a więc istnieję.

radek
Artykuł został umieszczony przez naszego użytkownika na jego profilu: zenon ryszard kakowski
Oceń artykuł:

(0)