Czwartek, 23 stycznia 2020. Imieniny Fernandy, Jana, Rajmundy

Podziel się:

Podziel się:

POLSKA EKONOMICZNĄ KOLONIĄ EUROPY ZACHODNIEJ

od roku 1989, czyli od przełomu politycznego i przełomu gospodarczego w polsce rozpoczął się bardzo intensywny przepływ pieniędzy pomiędzy polska a krajami zachodniej europy.

mrągowo, 23.06.2018


od roku 1989, czyli od przełomu politycznego i przełomu gospodarczego w polsce rozpoczął się bardzo intensywny przepływ pieniędzy pomiędzy polska a krajami zachodniej europy.

w kolejnych latach coraz więcej pieniędzy wpływało do polski i wypływało z polski.

a proces ten rozpoczął się od drenowania polski z pieniędzy, od ,,dojenia polski”, od wywożenia pieniędzy z polski.

a odbywało się to w taki sposób.


I. PIENIĄDZE WYPŁYWAJĄCE Z POLSKI.


1. OTWARCIE POLSKIEGO RYNKU ZBYTU DLA TOWARÓW WYPRODUKOWANYCH PRZEZ FIRMY W KRAJACH EUROPY ZACHODNIEJ.

ogromne korzyści ekonomiczne osiągały firm europy zachodniej, czyli ogromne zyski z otwarcia polskiego rynku zbytu dla towarów wyprodukowanych w krajach europy zachodniej.

przypomnę, że w roku 1989 i w latach następnych w polsce było w sprzedaży bardzo mało towarów. od tego okresu mamy ogromny zalew polski towarami wyprodukowanymi w firmach krajów europy zachodniej.

zatem w polsce przez wiele lat był ogromny popyt przy niskiej podaży towarów.

zatem ceny towarów były wysokie a zyski były ogromne.

zatem ci kapitaliści z europy zachodniej uzyskali zyski ze sprzedaży tych towarów znacznie większe niż w swoich rodzimych krajach.

dlaczego kapitaliści z europy zachodniej uzyskali i nadal uzyskują tak wysokie zyski ze sprzedaży swoich towarów w polsce?

ponieważ płace polskich pracowników w handlu są czterokrotnie niższe niż płace pracowników w innych krajach europy zachodniej.

kapitaliści przez te wszystkie lata zarobili ogromne kwoty pieniędzy sprzedając w polsce ogromne ilości towarów wyprodukowanych w firmach krajów europy zachodniej.

zyski ze sprzedaży tych towarów w polsce zostały wywiezione, wytransferowane z polski.


2. OTWARCIE POLSKIEGO RYNKU DLA KAPITAŁU POCHODZĄCEGO Z KRAJÓW EUROPY ZACHODNIEJ.

kapitaliści z krajów europy zachodniej inwestowali swoje ogromne ilości pieniędzy w różnego rodzaju działalność gospodarczą w polsce.

kapitaliści z europy zachodniej zarabiający pieniądze w polsce mają o wiele niższe koszty w swoich firmach w polsce, niż w swoich firmach znajdujących się w ich rodzimych krajach.

dlaczego kapitaliści z europy zachodniej uzyskują tak wysokie zyski w polsce?

ponieważ płace polskich pracowników zatrudnionych w sferze produkcji i usług są czterokrotnie niższe niż płace pracowników w innych krajach europy zachodniej.

zatem ci kapitaliści z europy zachodniej uzyskują zyski znacznie większe niż w swoich rodzimych krajach.

zarobili ogromne ilości pieniędzy, czyli osiągnęli ogromne zyski, które wywieźli, wytransferowali z polski.


3. KAPITALIŚCI Z KRAJÓW EUROPY ZACHODNIEJ PROWADZĄCY LEGALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NIE PŁACĄ PODATKÓW W POLSCE.

wiele firm działających w polsce założonych przez zagranicznych kapitalistów albo nie płaci podatku dochodowego i innych danin na rzecz państwa polskiego w ogóle lub wpłaca bardzo niewielkie, symboliczne kwoty do polskiego budżetu.

a zarobione pieniądze w polsce wywożą poza granice polski.


4. ZAGRANICZNE PODZIEMIE GOSPODARCZE

w polsce wielu kapitalistów z europy zachodniej zarabia ogromne sumy pieniędzy w tzw. ,,szarej strefie”, czyli bez rejestracji działalności gospodarczej, niezgodnie z polskimi przepisami prawa, itd. są to wszelkie formy przestępstw gospodarczych.

a zarobione w ten sposób pieniądze w polsce wywożą poza granice polski.


5. SKŁADKA DO UNII EUROPEJSKIEJ.

po przystąpieniu polski do unii europejskiej, polski rząd co roku wpłaca składkę członkowską do budżetu unii europejskiej. są to pieniądze wszystkich polskich podatników, które trafiają do budżetu unii europejskiej.


II. PIENIĄDZE WPŁYWAJĄCE DO POLSKI.


1. POLSCY KAPITALIŚCI TEŻ SPRZEDAJĄ TOWARY WYPRODUKOWANE W POLSCE W KRAJACH EUROPY ZACHODNIEJ.

a zyski uzyskane w krajach europy zachodniej przewożą, przesyłają do polski.

ale są to kwoty wielokrotnie mniejsze niż kwoty zysków kapitalistów z europy zachodniej wyprowadzanych z polski.


2. POLSCE KAPITALIŚCI TEŻ INWESTUJĄ SWOJE KAPITAŁY W KRAJACH EUROPY ZACHODNIEJ.

a zyski uzyskane w krajach europy zachodniej przewożą, przesyłają do polski.

ale są to kwoty wielokrotnie mniejsze niż kwoty zysków kapitalistów z europy zachodniej wyprowadzanych z polski.


3. POLSCE KAPITALIŚCI TEŻ UNIKAJĄ OPODATKOWANIA W KRAJACH EUROPY ZACHODNIEJ.

a zyski uzyskane w krajach europy zachodniej przewożą, przesyłają do polski.

ale są to kwoty wielokrotnie mniejsze niż kwoty zysków kapitalistów z europy zachodniej wyprowadzanych z polski.


4. POLSCE KAPITALIŚCI TEŻ DZIAŁAJĄ W PODZIEMIU GOSPODARCZYM W KRAJACH EUROPY ZACHODNIEJ.

a zyski uzyskane w krajach europy zachodniej przewożą, przesyłają do polski.

ale są to kwoty wielokrotnie mniejsze niż kwoty zysków kapitalistów z europy zachodniej wyprowadzanych z polski.


5. DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ.

całość pieniędzy wpłaconych przez polski rząd jako składka do unii europejskiej wraca do polski wraz z częścią podatków pochodzących z innych krajów unii europejskiej.

polska więcej pieniędzy dostaje z budżetu unii europejskiej niż wpłaca do budżetu unii europejskiej.

po obniżeniu ilości pieniędzy trafiających do polski w nowej perspektywie budżetowej unii europejskiej 2021 – 2027 do polski trafi mniej pieniędzy z unii europejskiej niż dotychczas.


III. BILANS PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH POMIĘDZY POLSKĄ A EUROPĄ ZACHODNIĄ.

ekonomicznie silniejsze są kraje europy zachodniej niż polska.

zatem silniejsi ekonomicznie wykorzystują, wyzyskują słabszych ekonomicznie.


ZATEM Z POLSKI WYPŁYWA ZNACZNIE WIĘCEJ PIENIĘDZY NIŻ ILOŚĆ PIENIĘDZY WPŁYWAJĄCYCH DO POLSKI.

POLSKA JEST EKONOMICZNĄ KOLONIĄ EUROPY ZACHODNIEJ


IV. CO ZROBIĆ ABY POLSKA PRZESTAŁA BYĆ ,,DOJNĄ KROWĄ KRAJÓW EUROPY ZACHODNIEJ”?

a. podwyższyć zasiłki socjalne i zwiększyć inne formy pomocy socjalnej dla najbiedniejszych.

b. podwyższyć płace pracowników w polsce.

c. wprowadzić prawo pracy korzystniejsze dla pracowników i przestrzegać prawa chroniącego prawa pracowników w zakładach pracy.


czyli stworzyć w polsce podobne warunki życia dla najbiedniejszych i warunki pracy i płacy dla pracowników jak w krajach europy zachodniej.

wyrównać szanse i warunki życia i pracy w polsce i w europie zachodniej.


V. DLACZEGO ŻADEN POLSKI RZĄD DOTYCHCZAS TEGO NIE ZROBIŁ?

ponieważ wszystkie rządy w polsce, z rządem pis włącznie, reprezentują interesy najbogatszych kapitalistów.

ponieważ wszystkie rządy w polsce, z rządem pis włącznie, dbają tylko o korzyści ekonomiczne najbogatszych kapitalistów.

ponieważ wszystkie rządy w polsce, z rządem pis włącznie, są skorumpowane przez najbogatszych kapitalistów.

ponieważ wszystkie partie polityczne w polsce, z pis włącznie, są sponsorowane przez najbogatszych kapitalistów.

a najbogatsi kapitaliści wymagają takiego sposobu rządzenia przez polityków jaki zapewni najbogatszym kapitalistom uzyskiwanie wysokich zysków.

KAPITAŁ NIE MA NARODOWOŚCI.

WSZYSCY KAPITALIŚCI, TO LUDZIE CHCIWI BEZWZGLĘDNIE WYZYSKUJĄCY LUDZI BIEDNYCH.

A POLITYCY W POLSCE, TO ICH SKORUMPOWANE MARIONETKI.mrągowo, 23.06.2018
myślę i czuję, a więc istniejęradek
Artykuł został umieszczony przez naszego użytkownika na jego profilu: zenon ryszard kakowski
Oceń artykuł:

(0)