Czwartek, 23 stycznia 2020. Imieniny Fernandy, Jana, Rajmundy

Podziel się:

Podziel się:

CZY JAROSŁAW KACZYŃSKI NAŚLADUJE ADOLFA HITLERA?

POLITYCY PiS PLANUJĄ ZWIĘKSZYĆ LICZEBNOŚĆ POLSKIEJ ARMII O 100% (ZE 100 TYS. DO 200 TYS. ŻOŁNIERZY) W CIĄGU KILKU LAT. A TO OZNACZA ZNACZNY WZROST WYDATKÓW NA ARMIĘ. POLITYCY PIS WPROWADZILI DODATEK W KWOCIE PO 500 ZŁ NA KAŻDE DZIECKO.

POLITYKA ZBROJENIOWA I PRORODZINNA HITLERA


mrągowo, 06.06.2017


partia polityczna ADOLFA HITLERA zdobyła władzę w 1933 r. w wyniku wygrania tzw. wyborów parlamentarnych w okresie gdy gospodarka niemiecka znajdowała się w największym kryzysie gospodarczym w historii nowożytnej.

(...)5 marca 1933 w wyborach do Reichstagu, Hitler doszedł do władzy w sposób legalny, gdy NSDAP, będące w koalicji z Niemiecką Narodową Partią Ludową (niem. Deutschnationale Volkspartei, DNVP), wygrało wybory parlamentarne z wynikiem 43,9% głosów (288 na 444 miejsc w parlamencie).

30 stycznia 1933 w południe ówczesny prezydent Rzeszy – Paul von Hindenburg powierzył Hitlerowi tekę kanclerza (premiera) Rzeszy. Następnie Hitler, dzięki rozporządzeniu prezydenta Rzeszy wydanym po pożarze budynku Reichstagu, zastraszając przeciwników politycznych i opozycję doprowadził do uchwalenia przez Reichstag (parlament niemiecki) Ustawy w Celu Pomocy Narodowi i Państwu w Potrzebie (niem. Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich), zwanej w niemieckiej historiografii Ustawą o Pełnomocnictwach(niem.).

Zaowocowało to przejęciem pełnej władzy w ten sposób, że wspomnianą ustawą parlament przekazywał rządowi Rzeszy kierowanemu przez Hitlera swą moc ustawodawczą.(...)


źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler


ISTOTA KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Kryzys gospodarczy to stan nierównowagi ekonomicznej pomiędzy ilością towarów i usług na rynku (podażą), a ilością pieniędzy jaką dysponują konsumenci na zakup tych towarów i usług (popytem). W gospodarce istnieje duża nadwyżka wyprodukowanych towarów i oferowanych usług w stosunku do popytu konsumpcyjnego, czyli istnieje nadprodukcja, nadpodaż. Konsumenci nie są w stanie wykupić już wyprodukowanych towarów i zaoferowanych usług.

Co jest przyczyną stanu nadprodukcji, nadpodaży? Kapitaliści kierując się żądzą maksymalizacji zysków, czyli chciwością kolejny raz przeinwestowali, czyli rozbudowali ponad miarę zdolności wytwórcze swoich fabryk. To jest przyczyną, że rynek jest ,,zapchany" towarami i usługami, których konsumenci nie mogą wykupić. Kapitaliści widząc, że nie mogą sprzedać tego, co wyprodukowały ich firmy i osiągnąć spodziewanych zysków, ograniczają inwestycje produkcyjne (dalsze powiększanie zdolności wytwórczych) i ograniczają produkcję. W ten sposób nieświadomie doprowadzają do obniżenia podaży, czyli do zrównoważenia podaży z popytem powstrzymując w ten sposób kryzys gospodarczy.

Ale kapitaliści robią coś jeszcze. Zwalniają pracowników, a tym co pozostali w firmach obniżają wynagrodzenia doprowadzając do zmniejszenia popytu konsumpcyjnego. A to zmniejsza sprzedaż towarów i usług firm, a to pogłębia kryzys. To powoduje dalsze ograniczenia produkcji, a to dalsze zwolnienia pracowników i obniżanie popytu konsumpcyjnego. W ten sposób kapitaliści podejmują decyzje samobójcze dla gospodarki kapitalistycznej. W ten sposób pojawia się coraz więcej osób bezrobotnych i biednych. Kapitaliści sami nie są w stanie wyprowadzić gospodarki z kryzysu.

Dlaczego kapitaliści przeinwestowali i doprowadzili do kryzysu? Dlatego, że są chciwi i kierują się żądzą maksymalizacji zysków. Dlatego, że mają za dużo pieniędzy na inwestycje i na swoją osobistą konsumpcję.

Ci bogaci kapitaliści też nie wydadzą tych pieniędzy na swoją konsumpcję gdyż oni od lat żyją w luksusie i nie są już w stanie sami wydać więcej pieniędzy na swoją konsumpcję. Zatem ludzie bogaci nie powiększą popytu konsumpcyjnego i nie pobudzą gospodarki. Bankierzy również tych pieniędzy nie pożyczą Rządowi na sfinansowanie rządowych inwestycji infrastrukturalnych, ponieważ Budżetu Państwa nie można dalej zadłużać. Zadłużenie wielu krajowych budżetów już dawno przekroczyło dopuszczalną granicę.

Natomiast w bankach ,,rosną góry pieniędzy”, które nie krążą w gospodarce i nie rozwijają gospodarki. To jest zamrożony kapitał. Kapitaliści nie chcą inwestować tych pieniędzy.

I to właśnie jest przyczyną kryzysu gospodarczego. Bo przyczyną kryzysu gospodarczego jest chciwość (jak najwięcej pieniędzy dla siebie) dla ludzi bogatych (kapitalistów) i podział, czyli redystrybucja pieniędzy podatników ( pieniędzy budżetowych jakimi dysponują politycy ) w taki sposób, że coraz więcej pieniędzy publicznych trafia do ludzi bogatych, a coraz mniej pieniędzy publicznych trafia do ludzi biednych. To obniża popyt konsumpcyjny. A to obniża sprzedaż towarów i usług. A to obniża produkcję. A to ,,wyhamowuje'' inwestycje. I tak kryzys gospodarczy jest coraz większy.

To obłędna polityka gospodarcza liberałów prowadzona pod naciskami najbogatszych kapitalistów. Ludzie bogaci mają pieniędzy za dużo. A ludzie biedni mają pieniędzy za mało.

Gospodarkę z kryzysu może wyprowadzić tylko odwrócenie kierunku tego przepływu pieniędzy. Więcej pieniędzy dla biednych a mniej dla bogatych. To pobudzi popyt konsumpcyjny i wyprowadzi gospodarkę z kryzysu gospodarczego. Ale takim działaniom sprzeciwiają się chciwi najbogatsi kapitaliści. W początkowej fazie kryzysu gospodarczego politycy są za słabi aby sprzeciwić się najbogatszym kapitalistom.

To przecież najbogatsi kapitaliści finansują partie polityczne. To przecież najbogatsi kapitaliści żądzą politykami. To przecież najbogatsi kapitaliści kupują sobie polityków, czyli korumpują polityków.

Ale gdy gospodarka jest w głębokim kryzysie to kapitaliści słabną a politycy staja się coraz silniejsi.

INTERWENCJONIZM PAŃSTWOWY

Gospodarkę z kryzysu może wyprowadzić tylko państwo poprzez zwiększenie popytu konsumpcyjnego, ponieważ kapitaliści ciągle zmniejszają popyt konsumpcyjny. Interwencyjna polityka państwa doprowadza do wzrostu popytu.


HITLER WYPROWADZIŁ GOSPODARKĘ NIEMIECKĄ Z KRYZYSU GOSPODARCZEGO DWIEMA METODAMI:

1. metoda pierwsza polegała na ZWIĘKSZENIU WYDATKÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZBROJENIA. taką metodę w okresie wielkiego kryzysu (lata 1929 – 1933) wybrali politycy niemiec (hitler), włoch, hiszpanii, japonii i również polscy (budowa fabryk zbrojeniowych w centralnym okręgu przemysłowym).

wydatki militarne zwiększają popyt konsumpcyjny, ponieważ zwiększają zatrudnienie (zmniejszają bezrobocie) a pracownicy za wyprodukowanie broni, czyli urządzeń do zabijania ludzi otrzymują wynagrodzenia, a jednocześnie na rynek nie trafiają żadne towary (nie wzrasta podaż towarów), ponieważ bronią dysponuje wojsko. nie jest ona sprzedawana na wolnym rynku. nie są to towary konsumpcyjne czy inwestycyjne.

skończyło się to drugą wojną światową. dzisiaj już z doświadczenia historycznego wiemy, że wzrost wydatków państwa na zbrojenia ponad pewną granicę prowadzi do faszyzmu i socjalizmu.

KTO ZWIĘKSZA WYDATKI NA ZBROJENIA, PRZYGOTOWUJE SIĘ DO WOJNY.
KTO ZMNIEJSZA WYDATKI NA ZBROJENIA, PRZYGOTOWUJE SIĘ DO POKOJU.


2. metoda druga HITLERA, to wydatki z budżetu państwa na POLITYKĘ PRORODZINNĄ.

ale celem HITLERA nie było zlikwidowanie ubóstwa, biedy, pomocy socjalnej dla najuboższych czy względy humanitarne.

HITLEROWI CHODZIŁO O TO,

ABY KOBIETY NIEMIECKIE RODZIŁY JAK NAJWIĘCEJ NIEMIECKICH ŻOŁNIERZY,
ABY HITLER MIAŁ DUŻĄ ARMIĘ DO PODBIJANIE INNYCH KRAJÓW.


RZĄD PiS ZWIĘKSZA WYDATKI NA ARMIĘ I NA POLITYKĘ PRORODZINNĄ.

CZY POLITYCY PiS NAŚLADUJĄ HITLERA?


POLITYCY PiS PLANUJĄ ZWIĘKSZYĆ LICZEBNOŚĆ POLSKIEJ ARMII O 100% (ZE 100 TYS. DO 200 TYS. ŻOŁNIERZY) W CIĄGU KILKU LAT. A TO OZNACZA ZNACZNY WZROST WYDATKÓW NA ARMIĘ.

POLITYCY PIS WPROWADZILI DODATEK W KWOCIE PO 500 ZŁ NA KAŻDE DZIECKO.
mrągowo, 06.06.2017myślę i czuję, a więc istnieję


radek
Artykuł został umieszczony przez naszego użytkownika na jego profilu: zenon ryszard kakowski
Oceń artykuł:

(0)