Czwartek, 23 stycznia 2020. Imieniny Fernandy, Jana, Rajmundy

Podziel się:

Podziel się:

SOCJALIŚCI A NIE PRAWICA

WRACAMY DO SOCJALIZMU W GOSPODARCE WRACAMY DO SOCJALIZMU W PAŃSTWIE WRACAMY DO SOCJALIZMU W PROPAGANDZIE

mrągowo 28.11.2018


I. WRACAMY DO SOCJALIZMU W GOSPODARCE


czym różni się socjalizm od kapitalizmu?

główna różnica dotyczy własności.

w kapitalizmie prawie cały majątek jest własnością osób fizycznych.

w socjalizmie prawie cały majątek jest własnością państwa, czyli polityków partii rządzącej.

po roku 1989 w polsce ogromna część majątku państwowego, czyli partyjnego pzpr została odpaństwowiona poprzez prywatyzację.

majątek państwowy, czyli majątek partyjny pzpr został sprzedany osobom fizycznym i prywatnym firmom (prywatyzacja) lub zwrócony poprzednim właścicielom (reprywatyzacja).

po zdobyciu władzy przez pis w roku 2015r. rozpoczął się proces odwrotny.

politycy pis upaństwawiają, czyli upartyjniają majątek prywatny lub inwestują pieniądze podatników w powiększenie majątku państwowego, czyli majątku partyjnego polityków pis.


1. politycy pis nie odpaństwowili, czyli nie odpartyjnili przedsiębiorstw państwowych, czyli spółek skarbu państwa.

2. przedsiębiorstwo państwowe (spółka skarbu państwa - pzu) kupiło bank pko s. a. oraz alior bank od firm prywatnych. teraz te banki są spółkami skarbu państwa, czyli są bankami państwowymi, czyli są bankami partyjnymi (politycy pis nazwali to repolonizacją a nie nacjonalizacją czy upaństwowieniem)

3. firma autosan, która była firma prywatną, ponownie jest firmą państwową.

4. rząd tworzy nowe przedsiębiorstwa państwowe lub wykupuje upadające firmy za pieniądze podatników w branży stoczniowej (politycy pis nazwali to repolonizacją a nie nacjonalizacją czy upaństwowieniem)

5. sejmowa komisja ds. usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich odbiera własność budynków mieszkalnych dotychczasowym właścicielom i przekazuje je skarbowi państwa, czyli te budynki mieszkalne stają się własnością państwową, czyli własnością partyjną.

6. rząd za pieniądze podatników buduje budynki mieszkalne, czyli budynki państwowe, czyli budynki partyjne.

7. minister rolnictwa utworzył państwowy holding spożywczy.

8. polski fundusz rozwoju (państwowa instytucja) odkupił od luksemburskiego właściciela polskie koleje linowe (politycy pis nazwali to repolonizacją a nie nacjonalizacją czy upaństwowieniem)


jaki majątek prywatny w następnej kolejności zostanie upaństwowiony, czyli upartyjniony przez polityków pis?

każda prywatna firma, która zostanie upaństwowiona (zrepolonizowana), to kolejne stanowiska do rozdania dla polityków z rekomendacji, z nomenklatury pis, to coraz większy wpływ polityków pis na gospodarkę, a zarazem coraz szybszy powrót do socjalizmu.

politycy pis walczą z liberałami, czyli ze zwolennikami zmniejszenia wpływu państwa, czyli polityków partii rządzącej na gospodarkę, ponieważ politycy pis są zwolennikami zwiększenia wpływu polityków partii rządzącej (polityków pis) na gospodarkę (etatyzm).

politycy pis walczą ze zwolennikami odpaństwowienia (poprzez prywatyzację lub poprzez usamorządowienie) przedsiębiorstw państwowych, ponieważ politycy pis dążą do upaństwowienia przedsiębiorstw prywatnych (tzw. repolonizacja).II. WRACAMY DO SOCJALIZMU W PAŃSTWIE


w pis – ie jest bardzo dużo polityków byłej pzpr

sposób myślenia polityków pis jest taki sam jaki dominował w socjalizmie (świadomość socjalistyczna – zdobyć jak najwięcej władzy wszędzie)

politycy pis przejęli już dawno temu całą władzę w centralnej i w wojewódzkiej administracji państwowej

politycy pis likwidują wszelkie zalążki samodzielności i samorządności sędziowskiej, prokuratorskiej, itd.

politycy pis wykorzystują urzędników państwowych do szykanowania opozycji, ograniczania wolności, praw i swobód obywatelskich

politycy pis dokonują militaryzacji polski poprzez zwiększenie liczebności wojska i zwiększenie wydatków na zbrojenia

politycy pis dokonują powrotu do państwa policyjnego poprzez zwiększenie ilości policjantów i zwiększenie ilości posterunków policji

politycy pis wykorzystują policjantów i prokuratorów do szykanowania opozycji, ograniczania wolności, praw i swobód obywatelskich

politycy pis przejęli już znaczną część władzy w sejmikach wojewódzkich

politycy pis przejęli już znaczną część władzy w powiatach, w miastach, w gminach

w wielu miastach istnieją od dawna lub powstają nowe koalicje polityków pis z byłymi politykami pzpr

politycy pis walczą ze zwolennikami decentralizacji decyzji w państwie, ponieważ politycy pis dążą do jeszcze większej centralizacji decyzji w państwie.

politycy pis centralizują władzę, czyli ograniczają kompetencje urzędników na najniższych szczeblach władzy i przekazują ją wyżej w hierarchii

politycy pis walczą ze zwolennikami zmniejszenia ilości urzędników państwowych (biurokracji), ponieważ politycy pis dążą do zwiększenia ilości urzędników państwowych (jeszcze większej biurokracji, jeszcze większej ilości stanowisk dla swoich).

politycy pis walczą ze zwolennikami zmniejszenia ilości pieniędzy podatników wydawanych na utrzymanie państwa, ponieważ politycy pis dążą do zwiększenia ilości pieniędzy podatników wydawanych na utrzymanie państwa, na rozrost, na powiększenie struktur państwa

ostatnim etapem będzie delegalizacja wszystkich innych partii politycznych i wprowadzenie na stałe kierowniczej roli pis w państwie, czyli odtworzenie monopolu władzy w państwie jaki mieli politycy pzpr w socjalizmieIII. WRACAMY DO SOCJALIZMU W PROPAGANDZIE


politycy pis przejęli już dawno temu całą władzę na uczelniach wyższych oraz nad wszystkimi szkołami za pośrednictwem kuratoriów oświaty

politycy pis przejęli już dawno temu całą władzę nad placówkami kultury

politycy pis przejęli już dawno temu całą władzę w TVP i w POLSKIM RADIU

politycy pis stopniowo ograniczają wolność słowa

politycy pis stopniowo przejmują kontrolę nad innymi mediami w polsce

politycy pis planują tzw. repolonizację, czyli upaństwowienie ponad połowy mediów w polsce

w propagandzie pis dominuje kult jednostki - papieża, lecha kaczyńskiego, jarosława kaczyńskiego, itd.)

politycy pis walczą ze zwolennikami demokracji i samorządności (zwolennikami decyzji wspólnych, grupowych, zespołowych, kolegialnych), ponieważ politycy pis są zwolennikami ogromnej, jednoosobowej władzy swojego wodza, jak w socjalizmie

w propagandzie pis dominuje kult silnej centralnej wszechobecnej władzy państwowej,

w propagandzie pis dominuje nacjonalizm i katolicyzm

politycy pis od byłych polityków pzpr różnią się tylko jednym - stosunkiem do katolicyzmu

politycy pzpr zwalczali katolicyzm, a politycy pis propagują katolicyzm.


IV. PODSUMOWANIE


własności prywatnej jest coraz mniej

własność prywatna jest coraz bardziej kontrolowana przez polityków pis za pośrednictwem urzędników państwowych

własność prywatna ma coraz więcej ograniczeń państwowych

własności państwowej jest coraz więcej


ZATEM CZYJE INTERESY REPREZENTUJĄ POLITYCY PIS?


1. POLITYKÓW PIS – jak najwięcej władzy dla siebie oraz jak najwięcej pieniędzy i przywilejów dla siebie.

2. KSIĘŻY KATOLICKICH – jak najwięcej wiernych dla księży katolickich, czyli jak najwięcej władzy księży katolickich nad katolikami oraz jak najwięcej pieniędzy od wszystkich podatników dla księży katolickich.

gdy politycy pis zrepolonizują, upaństwowią wytwarzanie przynajmniej połowy pkb w gospodarce oraz gdy politycy pis zrepolonizują, upaństwowią około połowy firm branży mediów, to będziemy ponownie w socjalizmie.

zatem zmierzamy ponownie do socjalizmu, w którym ideologią panującą nie będzie marksizm – leninizm lecz ideologią państwową w socjalizmie w wersji pis będzie nacjonalizm – katolicyzm (podobny do faszyzmu, nazizm – narodowy socjalizm)

NARODOWY SOCJALIZM


https://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowy_socjalizmmrągowo 28.11.2018


myślę i czuję, a więc istnieję


radek
Artykuł został umieszczony przez naszego użytkownika na jego profilu: zenon ryszard kakowski
Oceń artykuł:

(0)