Sobota, 15 grudnia 2018. Imieniny Celiny, Ireneusza, Niny

Podziel się:

Podziel się:

INNOWACYJNA GOSPODARKA

tym razem 40 najbiedniejszych rodzin w mrągowie, które nie mają pieniędzy na zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb bytowych, a po raz trzeci ( inna grupa, trzecia edycja rozdawnictwa ) dostaną za kilka tysięcy złotych przestarzałą technologicznie zabawkę, czyli komputer stacjonarny wyprodukowany w chinach z ocenzurowanym bezpłatnym dostępem do internetu, gdzie transmisja danych internetowych odbywa się z zastosowaniem przestarzałej technologi przesyłania danych, czyli po światłowodach. i to się nazywa innowacyjna gospodarka według programu unii europejskiej.

w mrągowie mieszka kilka tysięcy osób, których dochody są poniżej minimum socjalnego. brakuje im pieniędzy na zakup żywności, na zakup odzieży, na zakup środków czystości, na zakup leków, na opłacenie rachunków za energię elektryczną, za energię cieplną, za gaz, za czynsz, za wywóz śmieci, za wodę i kanalizację, za edukację dzieci. i to w kraju należącym do unii europejskiej.

w mrągowie na 130 lokali socjalnych stanowiących własność gminy miasto mragowo w połowie lokali socjalnych nie ma łazienek. a to oznacza, że to nie są mieszkania lecz pomieszczenia nie nadające się do zamieszkania dla ludzi. i to w kraju należącym do unii europejskiej. stan techniczny i stan wyposażenia lokali socjalnych nie remontowanych w mragowie od wielu lat nie spełnia żadnych norm unijnych. i to w kraju należącym do unii europejskiej.

setki rodzin w mragowie kilka lat oczekuje na przydział mieszkania komunalnego mieszkając w warunkach gorszych niż na białorusi, albanii, rumunii, ukrainie. i to w kraju należącym do unii europejskiej.

kryzys gospodarczy w krajach unii europejskiej

w krajach unii europejskiej od 2008 roku trwa największy, najgłębszy, najdłuższy i ostatni kryzys gospodarczy w kapitalizmie. kryzys gospodarczy, czyli nierównowaga gospodarcza polega na tym, że na rynku towarów i usług jest za dużo towarów i usług ( za duża podaż towarów i usług ) w stosunku do ilości pieniędzy jaką konsumenci wydają na zakupy tych towarów i usług ( za mały popyt na te towary i usługi ).

politycy i urzędnicy unii europejskiej w brukseli postanowili wesprzeć gospodarki krajów unijnych pieniędzmi publicznymi pochodzącymi ze składek krajów członkowskich, czyli pieniędzmi wszystkich podatników krajów unii europejskiej.

politycy i urzędnicy w centrali unii europejskiej postanowili ,,pomóc” najbardziej nowoczesnej i najbardziej innowacyjnej branży gospodarczej, czyli firmom branży IT, czyli firmom komputerowym. ponieważ firmy tej branży wyprodukowały olbrzymią ilość komputerów, które zalegają w magazynach producentów, w magazynach centrów dystrybucyjnych, w magazynach hurtowni i magazynach sklepów detalicznych, politycy postanowili za pieniądze publiczne wykupić znaczną cześć tych nie sprzedanych zapasów komputerów i rozdać je za darmo wśród najbiedniejszych mieszkańców unii europejskiej aby ci mogli użytkować je nieodpłatnie z nieodpłatnym dostępem do internetu przez 5 lat.

w ten sposób wytwórcy komputerów, na które nie ma chętnych nabywców odzyskują swoje zainwestowane pieniądze w wyprodukowanie tych komputerów oraz osiągają zyski na tej działalności gospodarczej aby je ponownie zainwestować lub skonsumować.

co politycy i urzędnicy szczebli lokalnych kupują w ramach tego programu unijnego?

ale politycy i urzędnicy szczebli lokalnych w ramach tego programu unijnego nie wydają pieniędzy na zakup najnowocześniejszych technologii aby rozwijać technicznie i technologicznie ,,zintegrowaną gospodarkę unijną” i aby wspomóc finansowo firmy działające na rynku unii europejskiej.

w tej branży komputery najnowocześniejsze to drogie laptopy z ekranami obsługiwanymi dotykowo. a politycy i urzędnicy szczebli lokalnych w ramach tego programu unijnego kupują najtańsze stare pc – ty, czyli stare komputery stacjonarne, których w sklepach już nie sprzedaje się.

większość części do komputerów jest produkowana w chinach. również duża część montowni komputerów znajduje się w chinach. produkcja części i montowanie komputerów odbywa się tam bez zachowania podstawowych praw pracowniczych chińczyków oraz bez przestrzegania norm ochrony środowiska.

czy na tym zależało politykom i urzędnikom w centrali unii europejskiej aby ,,rozwijać” gospodarkę chińską? czy raczej zależało im na poprawie kondycji finansowej firm działających na unijnym rynku? aby europejscy kapitaliści osiągnęli zyski na swojej produkcji komputerów.

w tej branży najnowocześniejszy dostęp do internetu, to technologia wi – fi, czyli transmisja danych drogą radiową poprzez szerokopasmową sieć komórkową. a politycy i urzędnicy szczebli lokalnych w ramach tego programu unijnego kupują tańszy dostęp do przestarzałej technologi dostępu do internetu, czyli poprzez stacjonarną sieć światłowodową.

ponadto nie jest to pełny dostęp do internetu. jest to dostęp do internetu ocenzurowany. politycy i urzędnicy szczebli lokalnych w ramach tego programu unijnego zastrzegli sobie zablokowanie ,,treści niepożądanych w internecie”. oczywiście treści niepożądanych dla lokalnych polityków i lokalnych urzędników.

kto na tym zarabia?

zarabiają na tym właściciele firm produkujących te przestarzałe komputery. zarabiają na tym właściciele firm produkujących oprogramowanie komputerowe. zarabiają na tym właściciele firm transportujących i magazynujących te komputery. zarabiają na tym właściciele firm szkolących przyszłych użytkowników tych komputerów. zarabiają na tym właściciele firm instalujących te komputery w mieszkaniach. zarabiają na tym właściciele firm zajmujący się dostarczaniem usług internetowych przez okres trwania tego programu, czyli przez 5 lat. zarabiają na tym właściciele firm serwisujących te komputery przez okres trwania tego programu, czyli przez 5 lat.

a ile pieniędzy dostali najbiedniejsi mieszkańcy mrągowa z tego programu unijnego?

nic. ani złotówki. oni mogą liczyć tylko na darmowe obiady w stołówce mops – u i na zasiłek socjalny w kwocie 270 zł miesięcznie (z budżetu państwa polskiego ) przy minimum socjalnym wynoszącym w polsce ponad 1.000 zł na jedną osobę miesięcznie.

oni nadal nie mają pieniędzy na zaspokojenie swoich najpilniejszych potrzeb życiowych i nadal mieszkają w fatalnych warunkach mieszkaniowych. ale za to mogą kilka godzin dziennie siedzieć przy komputerze aby czytać teksty w internecie i ulegać propagandzie, manipulacjom, indoktrynacji, kłamstwom i oszustwom polityków, kapitalistów i księży. aby nie pomyśleli o zbuntowaniu się przeciwko politykom, którzy tak wydają pieniądze publiczne. a nawet ,,powinni” w najbliższych wyborach zagłosować na polityków, którzy przecież bezpłatnie rozdali im te komputery.

biurokracja może się wykazać

taki program unijny to ,,raj” dla lokalnej biurokracji. teraz lokalni biurokraci mogą wykazać się ,,radosną twórczością biurokratyczną”, czyli opracowywaniem wielostronicowych dokumentów napisanych unijną nowomową nie zrozumiałą dla przeciętnego czytelnika.

na początku jest do wypełnienia ankieta, dla tych co chcą starać się o darmowy komputer. potem jest do podpisania deklaracja o dobrowolnym przystąpieniu do programy. jakby były osoby, które w tym programie uczestniczą przymusowo. potem jest do podpisania regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie. dalej jest regulamin udziału w szkoleniu. potem protokół przekazania zestawu komputerowego z oprogramowaniem. na końcu jest umowa użyczenia sprzętu komputerowego. a potem pozostanie tylko przedkładanie urzędnikom dokumentów wymaganych przez urzędników przez 5 lat.

a ile pieniędzy unijnych przeznaczonych na ten program pochłonęła procedura biurokratycznego rozdawnictwa?

do tego trzeba dodać wydatki na opracowanie strony internetowej tego programu unijnego w każdej gminie oraz wydatki na reklamy tego programu unijnego w lokalnych mediach. a przy okazji realizacji tego programu unijnego lokalni politycy robią sobie kampanię wyborcza, czyli propagandę za pieniądze unijne.

i to się nazywa innowacyjna gospodarka według programu unii europejskiej.


myślę i czuję, a więc istnieję

radek
Artykuł został umieszczony przez naszego użytkownika na jego profilu: zenon ryszard kakowski
Oceń artykuł:

1.00

(1)