Czwartek, 22 marca 2018. Imieniny Bogusława, Jagody, Katarzyny

Profil użytkownika zenon ryszard kakowski

DEMOKRACJA?

W Mrągowie nie ma samorządu terytorialnego i innych form samorządów, czyli demokracji. Na przykładzie miasta Mrągowa opiszę, dlaczego w Polsce nie ma demokracji.

Dlaczego w Mrągowie nie było referendum w sprawie zakupu terenu po byłej jednostce wojskowej, w sprawie budowy Miasteczka Westernowego...

SAMORZĄDNOŚĆ

Demokracja to nie system parlamentarny z wieloma konkurującymi ze sobą o władzę partiami politycznymi. Demokracja to sfederowane samorządy, to sieć samorządów obejmująca wszystkie dziedziny działalności ludzi.

W historii nowożytnej Ziemi termin samorząd pojawił się dopiero w XIX wieku w...

FUNKCJE SAMORZĄDU

naczelną funkcją, czyli misją każdego samorządu jest funkcja integracyjna, polegającą na jednoczeniu społeczności w działaniu na rzecz realizacji wspólnie wyznaczonych celów. społeczna integracja przekształca zbiorowość (grupę osób) we wspólnotę.

TYPY SAMORZĄDU

grupy ludzi mogą tworzyć samorząd terytorialny, samorząd pracowniczy, samorząd szkolny, samorząd mieszkaniowy, samorząd zawodowy i inne.

zróżnicowanie społeczeństwa stwarza możliwość powstawanie wielu typów samorządów. pomimo wspólnych cech różni je odmienność zadań, zakres działania,...

LISTA KANDYDATÓW DO RADY

Proponuję aby kolejność kandydatów na radnych na liście ustalać poprzez tajne głosowanie wszystkich członków komitetu wyborczego.

Zbliżają się wybory do rad gmin, do rad powiatów i do sejmików wojewódzkich. Powstaną lub już powstały komitety wyborcze, których zadaniem będzie między...

NA KOGO GŁOSOWAĆ?

Przed wyborami wielu wyborców zastanawia się - na kogo głosować? Ten tekst dotyczy kandydatów na radnych ale to samo można napisać o kandydatach w wyborach do europarlamentu, do polskiego parlamentu, na prezydenta. Zatem teraz odpowiadając na pytanie ,,Na kogo głosować?", odpowiadam - ja nie mam na kogo głosować.

SAMORZĄDNA RZECZPOSPOLITA, CZYLI DEMOKRACJA

I W TEN SPOSÓB STOPNIOWO POWSTAJE CYWILIZACJA MIŁOŚCI.

zwolennik wszelkiego rodzaju wspólnot. zwolennik samorządnej rzeczpospolitej. zwolennik rzecz – pospolitej samorządowej. zwolennik pospolitości, powszechności samorządów, czyli demokracji. demos – lud. kratos – władza. demo...

RELIGIA A PIENIĄDZE I MAJĄTKI

zatem, o co tak naprawdę chodzi w religii? o władzę księży nad umysłami wiernych i o pieniądze i majątki dla chciwych księży. (...)Za ogromną sumę można nawet było otrzymać odpust całkowity. Oznaczało to zupełne wymiganie się od czyśćca. To była przepustka wprost do nieba. Ta szczególna łaska zastrzeżona była dla jeszcze węższego grona. Dla najmożniejszych rodów i jeszcze może rodzin królewskich. W zamian za te całkowite odpusty w ręce kościoła przekazywano zawrotne kwoty, kosztowności, ziemie. Lecz elitarność tego wszystkiego budziła wielką frustrację i niezadowolenie mas.(...)

WOLNOŚĆ I WŁADZA

jesteśmy wcielonymi duszami. życie to rozwój duchowy. celem rozwoju duchowego jest wolność, czyli miłość.

wolność nie atakuje, wolność nie zabija, wolność nie krzywdzi, wolność nie niszczy, wolność nie szkodzi, wolność nie powoduje straty, wolność nie burzy, wolność nie...

JAK POLKOMTEL WYŁUDZA PIENIĄDZE

jeżeli wasza firma skieruje tę sprawę do sądu, to ja złożę w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na próbie wyłudzenia pieniędzy. a skoro wasza firma domaga się ode mnie pieniędzy za tę nie zamówioną przeze mnie usługę w firmie polkomtel sp. z o.o., to w moim zawiadomieniu do prokuratury jako podejrzanego o próbę wyłudzenie pieniędzy wymienię waszą firmę jako cesjonariusza wszystkich praw do tego fikcyjnego długu jaki został naliczony przez polkomtel sp. z o.o. poprzez zastosowanie manipulacji.